Programa 2017

hover8
JORGE WAGENSBERG
Del 10 al 12 de marzo
hover8
XAVIER ANTICH
Del 11 al 14 de mayo
hover8
MARINA GARCÉS
Del 8 al 11 de septiembre
hover8
GUSTAVO MARTÍN GARZO
Del 21 al 24 de septiembre
hover8
GERVASIO SÁNCHEZ
Del 12 al 15 de octubre
hover8
JOSÉ OVEJERO
Del 29 de setembre a l’1 d’octubre
hover8
ELVIRA LINDO
Del 24 al 26 de marzo
hover8
BERNARDO ATXAGA
Del 6 al 9 de julio
hover8
MARTA SANZ
Del 14 al 17 de septiembre
hover8
VICTORIA CIRLOT
Del 6 al 8 de octubre
hover8
BERNARDO SOUVIRÓN
Del 19 al 22 de octubre
hover8
JUAN LUÍS ARSUAGA
Cambio de fechas: a determinar

Del 10 al 12 de març
JORGE WAGENSBERG
Eclosió, glòria i misèria de les idees

 

Del 24 al 26 de març
ELVIRA LINDO
Humor i malenconia

 

De l’11 al 14 de maig
XAVIER ANTICH
Què significa mirar. Lliçons des de la fotografia

 

Del 6 al 9 de julio
BERNARDO ATXAGA
Qüestions pràctiques i una mica de poesia 

 

Del 8 a l’11 de setembre
MARINA GARCÉS
Per què obeïm si podriem no fer-ho?

 

Del 14 al 17 de setembre
MARTA SANZ
El roig i el negre: novel·la enigma, negra, detectivesca i policial. 

 

Del 21 al 24 de setembre
GUSTAVO MARTÍN GARZO
Les preguntes d’Eva

 

Del 6 al 8 d’octubre
VICTORIA CIRLOT
La vida de les imatges 

Del 12 al 15 d’octubre
GERVASIO SÁNCHEZ
Els rostres de la guerra

 

Del 19 al 22 d’octubre
BERNARDO SOUVIRÓN
Pensament i sentiment a la literatura grega i romana 

Del 29 de setembre a l’1 d’octubre
JOSÉ OVEJERO
La literatura i la construcció del futur

Canvi de dates, a determinar
JUAN LUÍS ARSUAGA
Decap a peus